Close

Instytut Działalności Publicznej został powołany 2002 roku. W jego Radzie Programowej zasiadali m.in.: Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent II RP na uchodźstwie, Maciej Płażyński Marszałek III kadencji Sejmu RP, ks. prał. dr Zdzisław Peszkowski kapelan Jana Pawła II, „Rodzin Katyńskich” i pomordowanych na Wschodzie, Naczelny Kapelan Związku Harcerstwa Polskiego.

Po upływie niespełna 10 lat Instytut przekształcił swoje struktury organizacyjne w ramy fundacji. Nastąpiło to w 2012 r., kiedy to Karolina Kaczorowska ustanowiła aktem notarialnym (Rep. A Nr 5106/2012) fundację o nazwie „Instytut Działalności Publicznej”.

Od momentu swojego powstania do dnia dzisiejszego Instytut wpisał się na trwałe w mapę wielu przedsięwzięć kulturalno-społecznych takich jak m.in.: „Bal Niepodległości” z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, cykliczne koncerty muzyki klasycznej, prelekcje i wykłady naukowe, kursy i szkolenia, akcje dobroczynne, czy też liczne inicjatywy akademickie.

Od 2016 r. Prezesem Zarządu IDP jest Adam Zygmunt Młodkowski, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego i AMP na IESE Business School w Barcelonie.

W 2017 r. Instytut otrzymał dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na projekt wsparcia dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

5.10.2017

Do wspólnego złożenia wniosku zgłosiły się dwa podmioty: Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży oraz Lokalna Grupa Działania „Puszcza-Białowieska”. Wniosek partnerski o nazwie „CyfrNove Podlasie” został złożony w trzeciej turze naboru.

Fundacja Instytut Działalności Publicznej poszukuje partnera/-ów działających na terenie

województwa podlaskiego, do wspólnego złożenia wniosku na dofinansowanie projektów

w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 https://cppc.gov.pl/nabor-

wnioskow-popc- 3-1- trzeci-konkurs/

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

– organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

– JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,

– instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

– partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.


Termin składania ofert określono na dzień 26.10.2017r.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: biuro@idpf.pl


Załącznik